NJU MCG NJU MCG的相册 / ICIMCS2014@厦门

浏览方式:   缩略图 • 详细故事画报
ICIMCS2014@厦门
(7张照片 | 1740次浏览 | 0个人收藏 | 0条评论,我要评论)

任桐炜获最佳论文提名奖

  • 任桐炜获最佳论文提名奖
  • 耿文静在keynote上提问
  • 耿文静在panel上提问
  • 厦门大学芙蓉湖
  • 厦门大学行政主楼
  • 鼓浪屿名店张三疯
  • 闽南神韵表演