NJU MCG NJU MCG的相册 / PCM2013@南京

浏览方式:   缩略图详细 • 故事 • 画报
和Ramesh Jain亲切合影
PCM2013@南京
(6张照片 | 691次浏览 | 0个人收藏 | 0条评论,我要评论)
和Ramesh Jain亲切合影

和Ramesh Jain亲切合影

和Ramesh Jain合影

和Ramesh Jain合影

与Rumesh Jian,Jian Zhang,Tat-Seng Chua老师合影

与Rumesh Jian,Jian Zhang,Tat-Seng Chua老师合影

与颜水成老师,熊伟博士合影

与颜水成老师,熊伟博士合影

与吴峰老师,周志华老师合影

与吴峰老师,周志华老师合影

与Klous Schoffmann合影

与Klous Schoffmann合影