NJU MCG NJU MCG的相册 / PCM2016@西安

浏览方式:   缩略图 • 详细故事画报
PCM2016@西安
(9张照片 | 860次浏览 | 0个人收藏 | 0条评论,我要评论)

张本参加PCM2016

  • 张本参加PCM2016
  • 孙长天在会场
  • 张本做学术报告
  • 张本回答session chair的提问
  • 孙长天讲解poster
  • 西安古城安远门